link
banner beregnbanner_horismart

Opbygning af dit hegn

Et korrekt opsat indhegn gør det lettere for dig - og helt sikkert for dine dyr!

 
''
Hvad er elektrisk hegn og hvordan fungerer det?

Et rigtigt og godt installeret elektrisk hegn fungerer efter et ganske simpelt og enkelt princip: "At forskrække dyr via korte strømimpulser".Når dyret rører ved hegnstråden lærer det via de korte stød, at respektere indhegningen som den ydre grænse for dets territorium. De korte strømstød udløser ikke angst hos dyret, heller ikke ved flere gentagne berøringer. Endvidere er elektrisk hegn den mest effektive og økonomiske metode til at kontrollere dyr – set i forhold til andre hegnstyper som f.eks. trådhegn og pigtråd..

Et elektrisk hegn fungerer både som indhegning, men også som beskyttelse mod dyr. Det samlede elektriske hegn fungerer som et system, der består af forskellige komponenter, der alle skal kunne fungere sammen, når det er installeret.

Systemet består af følgende komponenter:

Spændingsgiveren (elhegnet) - Producerer regelmæssige impulser (stød)

Hegnstråden (Hestereb/tape/polytråd) - Transporterer impulserne fra spændingsgiveren

Isolatorer, pæle og ledhåndtag - Sørger for at strømmen ikke kortsluttes og får utilsigtet jordforbindelse

Jordforbindelse af spændingsgiveren - Sørger for at den strøm, der strømmer gennem dyret ved berøring af hegnstråden, føres tilbage til apparatet og derved giver impulsen den afskrækkende virkning.